pravno kadrovske usluge

– izrada ugovora o radu za zaposlene
– prijave i odjave na obavezno socijalno osiguranje zaposlenih radnika
– izrada zdravstvenih knjižica
– izrada rešenja o godišnjim odmorima
– promene u APR-u /transfer udela, promena poslovne adrese, mejl adrese, utvrđivanje stvarnih vlasnika, promene odgovornih lica…

pravno kadrovske usluge

– izrada ugovora o radu za zaposlene
– prijave i odjave na obavezno socijalno osiguranje zaposlenih radnika
– izrada zdravstvenih knjižica
– izrada rešenja o godišnjim odmorima
– promene u APR-u /transfer udela, promena poslovne adrese, mejl adrese, utvrđivanje stvarnih vlasnika, promene odgovornih lica…