Pozivamo sve korisnike, poslovne saradnike i prijatelje knjigovodstvene agencije Claris plus da se pridržavaju aktuelnih mera i poštuju preporuke za suzbijanje pandemije Covid 19.

Vaš Claris plus